زغال کبابی فله جنگلی

✅مخصوص رستوران ها و جگرکی ها

✅سرنده شده

✅خشک و با دوام و بی جرقه

✅زغال تخته هم موجود می باشد

زغال کبابی خودسوز

✅وزن ۸۰۰ گرم

✅تعداد هر باکس ۱۲ عدد

✅محصولی جدید و متفاوت

✅بدون نیاز به ژل و الکل و مواد آتشزا

✅فقط با یک کبریت روشن میشود

✅با فرمولی اختصاصی

✅بدون گاز و بو و مواد شیمیایی

زغال کبابی طبیعی ۲ کیلویی

✅زغال کبابی طبیعی ۲ کیلویی

✅وزن هر بسته ۲ کیلو گرم

✅تعداد هر باکس ۷ عدد

✅بسیار با کیفیت و قیمت مناسب جهت پخش با حاشیه سود بالا

زغال کبابی طبیعی ۱.۵ کیلو

✅محصولی با کیفیت جهت پخت کباب

✅بسته بندی متمایز

✅بدون خاک و سرند شده

✅وزن هر بسته ۱.۵ کیلو

✅تعداد هر باکس ۸ عدد

زغال کبابی طبیعی

فروش زغال کبابی طبیعی

✅محصولی با کیفیت جهت پخت کباب

✅با بسته بندی متمایز

✅وزن هر بسته ۸۰۰ گرم

✅تعداد در هر باکس ۱۵ عدد